Nepřipusťte, aby se z „datového jezera“ stala „datová bažina“

Než se nadějete, má vaše organizace „jezero“ naplněné daty z nejrůznějších zdrojů. To sice může přinášet různé výhody, ale je také nutné mít na paměti nebezpečí, která se v něm mohou skrývat. Pokud začne být stojaté a bude se do něj přimíchávat „bahno“ v podobě nevhodných dat, může se proměnit v bažinu. V takovém případě už data nemusí být užitečná a mohou být dokonce škodlivá.

Přinášíme několik tipů a triků, které vám pomohou zajistit, aby se z vašeho „datového jezera“ nestala bažina.

Zajištění použitelnosti vašich dat

K čemu jsou vám všechna data, pokud je nemůžete používat? Nepřinášejí vám pak vůbec žádný užitek. Oproti tomu když se postaráte, aby data byla přístupná a použitelná, můžete dosáhnout opravdových přínosů z hlediska příjmů i zisků. To alespoň vyplývá ze studie univerzity v Austinu, podle které můžete „ušetřit miliony prostřednictvím efektivního využívání aktiv”. A to je spousta peněz.

Data také zvyšují efektivitu vašich zaměstnanců a umožňují jim lépe se podle nich rozhodovat. Důležitá rozhodnutí se už nemusí zakládat na instinktu nebo dokonce nejednoznačných datech: máte k dispozici tolik dat, že byste prakticky měli dopředu „vědět“, zda bude určitá taktika fungovat.

To je možné, jen pokud jsou data dostupná a použitelná a nejsou znečištěná. Průzračná a čistá data jsou pro vaše „datové jezero“ stejně důležitá, jako musí být průzračná a čistá voda ve skutečném jezeru.

Upřednostňování kvality před kvantitou

Nejdůležitější věcí pro vaše „datové jezero“ a jeho užitečnost je kvalita shromažďovaných dat a jejich relevantnost. Podívejte se na to takto: pokud jste svá data ještě nemigrovali na modernější datovou platformu, mohou být vaše starší data stále aktivní součástí novějších dat a mohou dokonce znečišťovat vaše „jezero“ a v nejhorším případě
i negativně ovlivňovat rozhodování ve vaší organizaci.

To je argument nejen pro modernizaci datové platformy, ale také pro zavedení řádné správy dat v rámci vašeho programu analýzy. Je zásadně důležité, aby data, ze kterých při svém rozhodování vycházíte, byla relevantní a aktuální a byla také ověřena jejich přesnost.

Budoucnost vašeho datového úložiště

Jaké mohou být další příčiny, proč se z vašeho datového jezera stane bažina? Nejde jen o kvalitu vašich dat a předcházení jejich znečištění. Důležité také je, kde a jak jsou uložena. Vrátíme-li se k naší analogii, když bude znečištěné pobřeží jezera, bude znečištěná i voda v něm a nebude vhodná k pití.

Pokud se vaše „datové jezero“ promění v bažinu, dalším problémem je, že vaše data jsou pak vystavena riziku. Zatímco dříve byla uzavřená a neporušená, teď k nim mohou mít přístup neoprávněné osoby se zlými úmysly. Mluvíme tady
o zabezpečení vašich dat a skutečnosti, že zastaralá datová platforma, která obsahuje příliš mnoho dat nebo poškozená data, je vystavena riziku digitálního útoku.

Jak velká jsou tato rizika? Každá čtvrtá firma se setká s nějakým narušením zabezpečení dat a tyto incidenty jsou velice nákladné. Škody v průměru převyšují 3,5 milionu USD. To samozřejmě nezahrnuje dlouhodobé dopady na vztahy
s veřejností a důvěru zákazníků. Stručně řečeno, budoucnost vašeho „datového jezera“ závisí na vaší datové platformě
a tom, jak moderní a zabezpečená je.

Hrozí vašemu „datovému jezeru“, že se z něj stane „datová bažina“? Pokud jste to ještě neudělali, měli byste zvážit modernizaci své datové platformy.